ajantasa.liberaalipuolue.fi

Liberaalipuolueen ajantasaiset ohjelmat ja säännöt

KUNTAVAALIOHJELMA

Tämä valtakunnallinen vaaliohjelma kuntavaaleihin 2021 on hyväksytty puolueen sääntömääräisen vuosikokouksen jatkokokouksessa ‌29.11.2020.

On muutoksen aika: Kuntavaaliohjelma 2021

Vähemmän tehtäviä – vähemmän veroja

Kunnan keräämiä verovaroja tulee käyttää vain sellaisiin palveluihin ja hankkeisiin, jotka ovat hyödyllisiä suurelle osalle kuntalaisia. Verovaroilla ei saa suosia eturyhmiä tai poliitikkojen lähipiiriä. Kuntien keskinäinen kilpailu toisarvoisilla hankkeilla on kaikille veronmaksajille vahingollista ja se on lopetettava.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ei saa olla kunnallisveron korotusautomaatti. Kunnallisveron on vastaavasti laskettava, kun tehtäviä siirretään kunnilta maakunnille tai niin sanotuille “hyvinvointialueille”.

Kunnan tuotettava sellaisia palveluita kuin kuntalaiset haluavat

Palvelut tulee tuottaa tavoilla, joilla parhaiten pystytään vastaamaan asetettuihin vaatimuksiin. Palveluntuottajana voi olla julkinen tai yksityinen taho. Julkisesti rahoitettujen palvelujen ei tarvitse olla julkisesti tuotettuja. Valinnanvapautta kuntalaisten tarvitsemiin palveluihin lisättäisiin palveluseteleillä, jotka mahdollistaisivat sekä palvelun että palveluntarjoajan valinnan.

Markkinaehtoisuutta maankäyttöön ja asumiseen

Kuntien ei tule luovuttaa omistuksessaan olevaa maata millekään taholle alle käyvän hinnan. Parkkipaikkanormeista, asuntojen neliövaatimuksista ja muista haitallisista asuntorakentamisen normeista tulee luopua. Kuntien tulee pitää huolta, että kaavoitettua maata on riittävästi. Rakennusoikeutta ei tule tarpeettomasti rajoittaa. Kuntien ei tule säännellä asuntojen hintoja tai vuokria.

Kuntalaisten turvallisuus on kunnan ydintehtävä

Julkisen vallan oikeutuksen ydin on huolehtia kansalaisten turvallisuudesta kaikissa oloissa. Uhkakuvat kansalaisten turvallisuutta ja elinmahdollisuuksia kohtaan ovat monimuotoistuneet ja tulisikin puhua laajennetusta turvallisuuskäsityksestä. Koronaviruspandemia ja viime vuosien myrskyt ovat osoittaneet kuntien olevan huonosti valmistautuneita kriiseihin. Kuntien omaa valmiutta kriiseihin on parannettava huolehtimalla varautumisesta ja harjoittelusta asianmukaisesti.