ajantasa.liberaalipuolue.fi

Liberaalipuolueen ajantasaiset ohjelmat ja säännöt

Etusivu

Tervetuloa Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.:n ajantasaisten sääntöjen, ohjelmien ja muiden keskeisten poliittisten tekstien sivustolle. Liberaalipuolue haluaa osaltaan olla edistämässä avointa päätöksentekoa ja läpinäkyvää muutosten seurantaa: sivusto ja sen sisältö on versiohallinnoitu. Tällä sivustolla näkyvissä on aina viimeisin, ajantasaisen versio.

Sivuston sisältö

Sivustolla on tällä hetkellä seuraavat sisällöt:

Sisältö päivittyy puolueen tekemien päätösten myötä, ja perusteet päivämäärineen on useimmiten mainittu tekstisisällön alussa. Säännöt ja puolueohjelma päivittyvät puoluekokousten päätösten pohjalta. Ohjelmia lisätään sitä mukaa kun niitä luodaan. Osaa sisällöstä voidaan päivittää myös puoluehallituksen ja puoluevaltuuston päätöksillä. Käännösversioita päivitetään myös muilla perusteilla.

Sisältöehdotukset

Liberaalipuolue kannustaa kansalaisia tutustumaan puolueen ohjelmiin, kommentoimaan niitä ja tekemään muutosehdotuksia sisältöön. Erilaisia yhteydenottotapoja löytyy puolueen verkkosivuilta osoitteesta liberaalipuolue.fi. Parhaiten vaikutat puolueen sisältä liittymällä jäseneksi.

Avoin päätöksenteko

Liberaalipuolue haluaa olla edelläkävijä avoimessa päätöksenteossa ja läpinäkyvässä muutosten seurannassa. Osana tätä tavoitetta, puolueen säännöt ja ohjelmat löytyvät GitHub-versionhallinnasta. Menettely helpottaa myös puolueen omaa toimintaa, kun ohjelmat eivät ole esimerkiksi hallitsemattomina Word- tai PDF-dokumentteina.

Muutosten seurannan helpottamisella puolue haluaa tukea esimerkiksi Poliittisten ohjelmien tietovarannon (POHTIVA) tavoitteita, helpottaa poliittisten ohjelmien arkistointia sekä kannustaa muita puolueita vastaavaan toimintaan.

Sivuston tekninen toteutus

Sivusto ja sen sisältö on talletettu avoimen lähdekoodin Git-versiohallintaan ja se on selattavissa julkisesti GitHubissa. GitHubin kautta tai versiohistorian omalle koneelleen lataamalla kuka tahansa voi todeta miten sisältö on vuosien varrella muuttunut ja kehittynyt. Kun sisältöä päivitetään versionhallintaan, myös tämä sivu päivittyy automaattisesti.

Perusteet päivityksille ovat osana git commit messageja sekä useimmiten tekstisisällön alussa. Näitä sekä versioidenvälisiä muutoksia voi katsoa /pages/-alisivun commit-historiasta.

Tekstisisällöt on kirjoitettu Markdown-merkintäkielellä. GitHubista kanssa Markdown-tiedostot voidaan linkittää esimerkiksi suoraan verkkosivuille, kunhan sivustolla on Markdown-kääntötulkki. Itse sivusto on luotu GitHubin tukemalla Jekyll-nimisellä staattisten sivujen generaattorilla. Sivusto palvelee osoitteessa https://liberaalipuolue.github.io/ajantasa tai CNAME-ohjatussa osoitteessa https://ajantasa.liberaalipuolue.fi.

Lisää teknisiä tietoja on versionhallinnan README-tiedostossa täällä.